Skip links

Devine

Een zicht op een trap binnen in de Budafabriek

Hi! lab

Hi! Lab is gevormd in 2019 als een initiatief om de disseminatie van het onderzoek door Devine te ondersteunen en het engagement naar de maatschappelijke dienstverlening te versterken.

Het lab heeft 2 domeinen als brede afbakening waarbinnen gezocht wordt naar nieuwe uitdagingen en oplossingen.

Gezondheid en Welzijn

Interactie researchers connecteren met individuals en/of gemeenschappen, gezondheidsprofessionals en aanbieders van uit de gezondsheidssector. Als gelijkwaardige partners zetten we stappen in de zoektocht naar nieuwe digitale oplossingen of innovaties.

Publieke digitale service platformen

Een focus op de brede maatschappelijke uitdagingen zoals: integratie, samenhorigheid en identiteit. We doen onderzoek naar het aanbieden van platformen voor ondervertegenwoordigde gemeenschappen. We versterken inwoners als actieve deelnemers in het vormgeven van hun eigen context door een 'bottom-up' aanpak te faciliteren.

Een voorbeeld van een onderzoeksproject waarbij de onderzoeksgroep actief is bij betrokken, is Design For Every One (D4E1). Het project D4E1 legt de focus op co-creatie en makability in self supported communities.

Giliam Ganzevles

Interesse om samen te werken met Hi!Lab? contacteer de onderzoekscoördinator: Giliam Ganzevles

Contacteer Giliam
howest_hogent